Om Anna är där – Visa

Musik: Bengt Lindgren
Text: Evert Taube

 

40,00 kr

Evert Taube skrev många dikter som han aldrig tonsatte. “Om Anna är där” har inte blivit tonsatt förrän nyligen.
Den är skriven i en typisk svensk och lättsam visstil, och den nykomponerade musiken av Bengt Lindgren ansluter
sig väl till stilen i texten. En förtjusande berättelse om kärlek på avstånd.

Produktnummer YM048

Beskrivning

Evert Taube skrev många dikter som han aldrig tonsatte. “Om Anna är där” har inte blivit tonsatt förrän nyligen.
Den är skriven i en typisk svensk och lättsam visstil, och den nykomponerade musiken av Bengt Lindgren ansluter
sig väl till stilen i texten. En förtjusande berättelse om kärlek på avstånd.

Produktnummer YM048