Här går nya vägar – Visa

40,00 kr

Texten till denna sång är hämtad ur “Gömda land”, som är en diktsamling av Karin Boye utgiven 1924. Det var
författarens andra diktsamling efter debuten “Moln” 1922. Gömda land innehåller band annat dikterna “Önskan”,
Sköldmön och “Här går nya vägar”. Musiken är nykomponerad av Mats Frimodig och Nils Wallnäs.

Produktnummer YM113

Beskrivning

Texten till denna sång är hämtad ur “Gömda land”, som är en diktsamling av Karin Boye utgiven 1924. Det var
författarens andra diktsamling efter debuten “Moln” 1922. Gömda land innehåller band annat dikterna “Önskan”,
Sköldmön och “Här går nya vägar”. Musiken är nykomponerad av Mats Frimodig och Nils Wallnäs.

Produktnummer YM113