Den sentida månen – SATB

Musik: Nils Wallnäs
Text: Harry Martinson

320,00 kr800,00 kr

Detta är en tonsättning från 2018 av en dikt av Harry Martinson. Den är hämtad ur diktsamlingen “Glädjens art och
sorgernas sortering” från 2016. Diktsamlingen har sammanställts av opublicerat Martinson-material av Paulina
Helgeson. Diktens fullständiga titel lyder “Den sentida månen går upp kan man tycka, förgäves” . Den har tonsatts för blandad kör à cappella av Nils Wallnäs, och ingår i en Körtrilogi av nämnde tonsättare. Körtrilogin finns i Ynde Musics sortiment, och har ett lägre pris per sång, jämfört med om man köper de tre körstyckena var för sig.
Se “Körtrilogi” artikelnummer 166.

Produktnummer YM165

Beskrivning

Detta är en tonsättning från 2018 av en dikt av Harry Martinson. Den är hämtad ur diktsamlingen “Glädjens art och
sorgernas sortering” från 2016. Diktsamlingen har sammanställts av opublicerat Martinson-material av Paulina
Helgeson. Diktens fullständiga titel lyder “Den sentida månen går upp kan man tycka, förgäves” . Den har tonsatts för blandad kör à cappella av Nils Wallnäs, och ingår i en Körtrilogi av nämnde tonsättare. Körtrilogin finns i Ynde Musics sortiment, och har ett lägre pris per sång, jämfört med om man köper de tre körstyckena var för sig.
Se “Körtrilogi” artikelnummer 166.

Produktnummer YM165

Ytterligare information

Antal

20 st, 30 st, 40 st, 50 st