Brudmarsch från Ed – Orgel

120,00 kr

Detta är en orgelbearbetning av riksspelmannen Lars Erik Janssons fiol-låt med samma namn. Lars Erik är
traditionsbärare av den uppländska spelmanstraditionen och representeras av flera verk i Ynde Musics katalog.

Produktnummer YM015

Beskrivning

Detta är en orgelbearbetning av riksspelmannen Lars Erik Janssons fiol-låt med samma namn. Lars Erik är
traditionsbärare av den uppländska spelmanstraditionen och representeras av flera verk i Ynde Musics katalog.

Produktnummer YM015